SINCE 1958
中国特种二极管研发制造基地
电子芯片,稳压二极管,开关二极管

标题

Power Rating(W)

Vz(V)

@IZT(mA)

OUTLINE

MM5Z68B 0.2 68 2 SOD523
MM5Z75B 0.2 75 2 SOD523
MM5Z62B 0.2 62 2 SOD523
MM5Z56B 0.2 56 2 SOD523
MM5Z51B 0.2 51 2 SOD523
MM5Z47B 0.2 47 2 SOD523
MM5Z43B 0.2 43 2 SOD523
MM5Z39B 0.2 39 2 SOD523
MM5Z36B 0.2 36 2 SOD523
MM5Z33B 0.2 33 2 SOD523
MM5Z30B 0.2 30 2 SOD523
MM5Z27B 0.2 27 2 SOD523
MM5Z24B 0.2 24 5 SOD523
MM5Z22B 0.2 22 5 SOD523
MM5Z20B 0.2 20 5 SOD523
MM5Z18B 0.2 18 5 SOD523
MM5Z16B 0.2 16 5 SOD523
MM5Z15B 0.2 15 5 SOD523
MM5Z12B 0.2 12 5 SOD523
MM5Z13B 0.2 13 5 SOD523
记录总数:1364 | 第1页/ 共69页 首页 上一页 下一页 尾页

联系晶恒Contact

咨询热线:400-055-0531

电话:0531-86943657

传真:0531-86412824

邮箱:sale@jinghenggroup.com

地址:山东省济南市历下区和平路51号